Bij het Europees akkoord over de Griekse crisis

Maandag 13 juli 2015 Steven Vanackere stelde in het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden vragen over de houding van België bij de onderhandelingen.

"Kunt u ons verzekeren dat België zijn historische, sterke middenpositie in het Europese overleg de laatste dagen niet heeft verlaten, ook al verklaart een deel van de (internationale) pers het omgekeerde? Kunt u ons verzekeren dat we blijvend, zoals in het verleden, geijverd hebben voor een compromis dat orthodoxie en verantwoordelijkheidszin combineert met solidariteit en echte perspectieven voor het Griekse volk? We hebben ons in het verleden als Belgen nooit geprofileerd als onverzettelijke hardliners; dat leverde ons altijd veel invloed op bij de andere lidstaten en bij de Europese instellingen zelf. Ik zou willen dat u ons kunt verzekeren dat dit de laatste dagen niet anders was." vroeg senator Vanackere aan premier Michel.

De premier ontkende dat hij, zoals in enkele buitenlandse kranten beweerd werd, tot het kamp van de hardliners in de onderhandelingen behoorde. "Ik waardeer helemaal niet wat er in sommige kranten is geschreven. Er was een klare lijn in de federale regering: steun voor een Griekenland binnen de eurozone. Deze positie bleef altijd gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid. En ja, ik heb daarbij gepoogd om een nuttige rol te spelen met het oog op het vinden van een compromis."

Meer samenwerking in het openbaar vervoer

Maandag 22 juni 2015

De commissie Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden werkt de komende weken, onder leiding van senator Vanackere, aan een informatierapport met aanbevelingen voor een beter openbaar vervoer: hoe bereiken we voor de gebruikers van het openbaar vervoer een betere afstemming tussen de Gewesten en de federale overheid.

Vandaag werd gestart met een eerste hoorzitting.

Interparlementaire conferentie van de Europese Unie over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Zondag 6 september 2015
De tweede dag op de conferentie in Luxemburg over gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid ging over de klimaatverandering. Senator Vanackere hield als delegatieleider volgende tussenkomst.

I would like to insist on one factor which has not been mentioned much: the impact of the growing size of the human population, not only on climate change itself, but more particularily on the lack of resilience that many countries experience when they are confronted with the negative effects of climate change. If we want to improve EU's capacity to assist partner countries regarding their resilience to climate change - as it is writ...ten in our conclusions - our development policy needs to include the issue of demographics, or birth control to put it more concretely. This explains for example why I am convinced that the EU development policy needs to insist - in a respectful but firm manner - on the importance of gender equality and the empowering of women.

Frans Timmermans, vice-voorzitter EC in de Senaat

Dinsdag 16 juni 2015

De vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, is deze namiddag te gast in het Belgisch Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. Hij werd gevraagd te spreken over de lastige vraagstukken van migratie, vluchtelingen, radicalisering, ... Deze Nederlander van mild socialistische signatuur geeft hier een sterke boodschap van solidariteit, en een klare oproep om tolerantie niet te verwarren met onverschilligheid.

*****************

Contact

steven.vanackere@senators.senate.be

of via Petra Vankeirsbilck, adviseur
pvk@senaat.cdenv.be

gsm +32 497 59 99 20

Is de wetenschappelijke rationaliteit geen zuurbad voor menselijke relaties?

Inleiding door senator Steven Vanackere op de Niels Stensen fellowship conferentie over "De verbinding tussen wetenschap en samenleving in de 21ste eeuw"
Donderdag 27 augustus 2015 - Soesterberg

Finance and ethics

Woensdag 15 april 2015Keynote speech voor het gelijknamig symposium van de Nederlandse denktank Socires, de Duitse Konrad Adenauer Stiftung en de Europese werkgeversorganisatie Uniapac.

Lees hier de tekst van de speech:

Griekenland - Vanackere bezorgd om "tactische positie" België na uitspraken Van Overtveldt

Dinsdag 23 juni 2015  Belga

Senator en oud-minister Steven Vanackere toont zich bezorgd om "de tactische positie van België" bij de aanpak van de Griekse crisis. Na naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geluisterd te hebben, die "een beetje naar de Finse kant helt", hoopt Vanackere dat de federale regering de Griekse bevolking een boodschap van hoop blijft bieden.
       Vanackere maakte zijn opmerking dinsdagmiddag in de commissie Europese Aangelegenheden. Premier Charles Michel kwam er de Kamerleden en senatoren briefen over de Europese top van donderdag en vrijdag en blikte ook terug op de top van de leiders van de eurozone. Die boog zich maandagavond over Griekenland.
     Tijdens de vragenronde zei Vanackere dat hij niet wil dat België zijn unieke positie kwijtgeraakt bij Europese onderhandelingen in het algemeen en bij de aanpak van de Griekse crisis in het bijzonder. "De Finnen, Oostenrijkers en Nederlanders willen pas praten als de Grieken eerst inspanningen doen. Wij zijn een ander land. Maar als ik onze minister van Financiën soms hoor... Ik hoop dat België de toon blijft hanteren die zegt dat we het Griekse volk niet elke kans op een toekomst willen ontnemen."
     Aan Belga legde Vanackere uit dat minister Van Overtveldt volgens hem "een beetje naar de Finse kant helt. Ik pik dat op". België neemt traditioneel een tussenpositie in, waarbij het verschillende standpunten tracht te verzoenen, zegt Vanackere, zelf ex-minister van Financiën. "Het gaat mij om de tactische positie van België."
     Vanackere was tevreden met het antwoord van premier Michel, die benadrukte dat ons land solidair is met het Griekse volk, maar dat het vertrouwen tussen de Griekse regering en haar internationale partners nog verder moet worden hersteld.
     De woordvoerder van Michel zei nog dat de premier en zijn minister van Financiën in permanent overleg staan en dat er zeker geen verschil in boodschap is tussen beiden.

Vanackere gaat opnieuw naar unief

Zaterdag 26 september 2015 De Morgen
Steven Vanackere wordt academisch beheerder van de campus Brussel van de KU Leuven. Het wordt geen afscheid van de politiek: de voormalige Vlaamse en federale minister (CD&V) blijft halftijds aan de slag in de Senaat.

In totaal heeft de KU Leuven vijf academisch beheerders. Zij kunnen gezien worden als gedelegeerde rectors, die de samenwerking met de overheden en de andere onderwijsinrichtingen vlot moeten laten verlopen. Hun mandaat loopt ook samen met dat van rector Rik Torfs, tot de zomer van 2017 dus.

Vanackere werd eind juli gecontacteerd maar twijfelde even om op het aanbod in te gaan, omdat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de politiek vaarwel zei. Maar aangezien zowel senator als academisch beheerder deeltijdse functies zijn, vallen ze perfect te combineren.

Taak: betere samenwerking

Vanackeres (deeltijdse) stap naar de academische wereld moet dus niet gezien worden als een stap uit de politiek. De verkiezingen van 2019 zijn echter nog ver weg, en in de tussentijd wil Vanackere graag nog zijn tanden zetten in een nieuwe uitdaging.

Hij moet onder meer zorgen voor een betere samenwerking met de andere universiteiten en hogescholen die in het Brusselse actief zijn, en met Europa. "Er is nog heel wat ruimte om met elkaar te werken, in plaats van naast elkaar", zegt Vanackere in een reactie. "Ik ga zien of ik iets kan betekenen voor de KU Leuven. Ik heb de gewoonte om bruggen te bouwen en wil dat ook hier doen."

Een andere prioriteit voor Vanackere is de betere instroom van vreemdelingen in het hoger onderwijs. "Er zijn meer dan genoeg mensen die talent hebben maar niet aan het hoger onderwijs deelnemen. Daar wil ik op inzetten."

Vanackere nam in 2013 ontslag als minister van Financiën nadat hij hoe langer hoe meer verstrikt raakte in het Belfius-dossier. Na de verkiezingen in 2014, waar hij nipt naast een zetel in het Europees Parlement greep, solliciteerde Vanackere openlijk naar een ministerspost. Hij wou er naar eigen zeggen geen geheim van maken dat hij nog altijd "een sterke ambitie heeft om in de Vlaamse of nationale politiek een uitvoerend mandaat te vervullen". Bij de verdeling van de ministersposten kwam hij echter nooit echt in aanmerking.